Външна реклама

Вашата външна реклама често е първото нещо, което вашите потенциални клиенти виждат. Вашата табела трябва да бъде ясно забележима, поставена на подходящо място и с подходящ размер, а по възможност и добре осветена, за да привлича вниманието.

Билбордовете са много ефективен начин, за да рекламирате своята марка, нов продукт или събитие. Изключително добро решение, ако искате рекламното ви послание да достигне до по-широк кръг потребители. Използват се много и при политически кампании.

Пилоните и тотемите станаха широкоразпространен и сполучлив метод за реклама във визуалната комуникация. Те могат да бъдат с различен размер и форма, светещи или несветещи.

Illuminated and non-illuminated boxes
Светещи и несветещи табели
Channel letters
Обемни букви
Digital printing
Широкоформатен печат
Totems & Pylons
Тотеми и пилони