Постери

Самите вие или някой, който искате да изненадате, може да стане много известна личност!

За този този тип колажи обикновено използваме темата на оригиналния постер от филм, представление, концерт и т.н., но можем да създадем и ваш индивидуален постер. Тези колажи са персонализирани с имената на участниците в тях. Въздействието им е уникално!