Външна реклама

Вашата външна реклама често е първото нещо, което вашите потенциални клиенти виждат. Тя трябва да бъде ясно забележима, поставена на подходящо място и с подходящ размер, а по възможност и добре осветена, за да привлича вниманието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *